Dobbelt disknedbrud i nat

Kære brugere

Selvom vi har arbejdet med at forbedre vores serverydelse, så kan vi desværre ikke gardere os mod disknedbrud hos vores serverudbyder. Uheldigvis har dette disknedbrud betydet en længerevarende periode med nedetid, og endnu mere uheldigt har vi ikke haft mulighed for at få alle vores billeddata tilbage fra de nedbrudte disks. Det betyder, at enkelte af vores brugere vil opleve, at deres billeder ikke optræder på deres profil.

Vi beder dig derfor gå dine billeder igennem og uploade de billeder, som du eventuelt skulle have mistet, som du gerne vil have på SugarDaters® igen. Vi sørger for, at vores billedgodkendere sidder klar til at håndtere de ekstra billeder, der uploades i dag, så du ikke kommer til at vente for længe på at billederne godkendes.

Vi beklager selvfølgelig det irriterende nedbrud, og vi arbejder på at få en mere stabil serverløsning, så vi ikke igen skal opleve langsomme svartider og irriterende disknedbrud.

SugarDaters®