Vi afviser nu billeder, der kan findes online

Hos SugarDaters® er det vigtigste, at vores medlemmer får en god oplevelse ved at bruge vores tjeneste. Langt de fleste af vores medlemmer værdsætter deres anonymitet og vil gerne være diskret med deres brug af SugarDaters®. For at sikre, at man kan optræde diskret på vores site og selv bestemme, hvem der skal vide mere om en, så har vi valgt at afvise alle billeder, der kan findes på nettet ved hjælp af en simpel Google-søgning.

Det er sikkert ikke alle, der er klar over, at det er ret nemt at søge på et billede, og pludselig kan man helt uden at ville det få afsløret sin identitet eller andre oplysninger, men ikke er interesseret i at dele med andre profiler på SugarDaters®. Når vi afviser et billede, der kan findes på Google, så får du det at vide, og du kan foretage samme søgning direkte fra SugarDaters® , så du kan se, hvorfor billedet er afvist.

Billeder godkendt før den 15. juni kan derfor muligvis findes på nettet. Hvis du vil være sikker på, at man ikke kan lave en Google-søgning på dine billeder og finde oplysninger om dig, så kan du selv lave en søgning – I Chrome kan du højreklikke på billedet og vælge “Søg efter dette billede på Google”. Alternativt kan du slette dine billeder og uploade dem på ny, så kommer alle billederne igennem vores nye godkendelsesprocedurer.

Hav en god uge med Sugardating 🙂